Es va publicar en data 30 de setembre de 2021 una ordre ministerial relacionada amb els anomenats PRTR, Plans de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquesta ordre ministerial és una veritable revolució a l’anquilosada Administració Espanyola.

L’ordre ministerial conté una breu exposició, 13 articles, i Dt1, DD1, DF1,2 y 3.

Són tan importants els articles com, en especial, els annexos, des de l’annex 1 amb un complet glossari de termes, com els annexos II, III i IV amb uns models de declaració molt importants, i bàsics per als PRTR. És a dir, per als 69.000 milions que rebrem dels Fons New Generation, i de tots els diners que vinguin de la Unió Europea, a partir d’aquest moment. I es que no es queda aquí, afecta a tots els diners que es gestionin o reparteixin per qualsevol administració pública.
L’ordre desenvolupa i té molt present el Reial Decret-Llei 36/2020, i també allò que estableix el Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

L’estructura de l’ordre ministerial, com ja ho era la del Reial Decret, configura l’anomenat circuit, o cicle del frau, amb les conegudes mesures preventives, de seguiment i de detecció o identificació, per acabar amb les mesures de control i, si escau, de correcció.

La realitat és que es crea un «compliance públic», molt semblant al de totes les institucions anglosaxones que desenvolupen un sistema d’integritat pública que reforça la política de prevenció i lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d’interessos. Abans prevenció que vergonya als jutjats.

L’Ordre Ministerial imposa pautes a les administracions, en aquest cas a les executores de projectes d’inversió per als fons europeus, per evitar problemes en la gestió de tals recursos. Però no només a les institucions públiques, sinó també a qualsevol privat que pugui ser beneficiari d’aquests fons.

A vegades una acció ciutadana que busca l’ètica pública té èxit. És el cas de la Directiva de protecció dels denunciants de Corrupció i tota la que ha nascut sota la seva inèrcia. I hem de felicitar-nos que tot comencés a Catalunya, liderat per ASPERTIC, sota la coordinació de l’advocat especialista en la Unió Europea Josep Jover.

Abans de tancar 2021, totes les institucions públiques i gairebé totes les empreses, fins i tot les més petites, hauran de tenir busties de denúncies gestionades independentment i disposar de plans anticorrupció, permetent que les denúncies es gestionin, a més, anònimament .
Els canals de denúncies ja eren obligatoris des de 2019, però per raons de la COVID, s’han perdut dos anys d’implementació.
Però ara, la Unió Europea s’ha posat les piles i diu que cap institució o empresa rebrà un euro dels 69.000 milions d’euros dels fons New Generation, si no compleix les mesures anticorrupció i de bústies de denúncia.
Canals de denúncia que, per cert, han d’incorporar els de denúncies de vulneració d’igualtat, que per força han de tenir ja totes les empreses.
L’equip que tira endavant l’acció de Lobby per aconseguir les Directives 2019/1024 d’accés a la Informació Pública i 2019/1937 de protecció de Denúncies d’interessos de la Unió Europea, agraeix el suport rebut per part de tota la societat civil, sense la qual aquesta revolució normativa no hagués sigut possible.

A continuació un breu anàlisi de l’ordre ministerial realitzat per Fruitós Richarte, ex magistrat i auditor de compliance penal.

I, finalment podem veure desgranats (en castellà) els diferents components dels PRTR:

 

Components:

-Componente 1: Plan de Choque de Movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.

Taules en anglès

-Componente 2: Implementación de la Agenda Urbana Española; Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.

Taules en anglès

-Componente 3: Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero.

Taules en anglès

-Componente 4: Ecosistemas y biodiversidad.

Taules en anglès

-Componente 5: Espacio litoral y recursos hídricos

Taules en anglès

-Componente 6: Movilidad sostenible (larga distancia)

Taules en anglès

-Componente 7: Despliegue e integración de energías renovables

Taules en anglès

-Componente 8: Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento.

Taules en anglès

-Componente 9: Hidrógeno renovable.

Taules en anglès

-Componente 10: Transición justa.

Taules en anglès

-Componente 11: Modernización de las administraciones públicas.

Taules en anglès

-Componente 12: Política industrial.

Taules en anglès

-Componente 13: Impulso a la PYME

Taules en anglès

-Componente 14: Plan de modernización y competitividad del sector turístico

Taules en anglès

-Componente 15: Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G

Taules en anglès

-Componente 16: Estrategia nacional de Inteligencia Artificial.

Taules en anglès

-Componente 17: Reforma institucional y fortalicimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación.

Taules en anglès

-Componente 18: Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud.

Taules en anglès

-Componente 19: Plan Nacional de Competencias Digitales (Digital Skills)

Taules en anglès

-Componente 20: Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.

Taules en anglès

-Componente 21: Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana 0 a 3 años.

Taules en anglès

-Componente 22: Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzos de las políticas de inclusión.

Taules en anglès

-Componente 23: Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.

Taules en anglès

-Componente 24: Revalorización de la industria cultural.

Taules en anglès

-Componente 25: España, Hub audiovisual de Europa.

Taules en anglès

-Componente 26: Plan de fomento del sector del deporte.

Taules en anglès

-Componente 27: Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Taules en anglès

-Componente 28: Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI.

Taules en anglès

-Componente 29: Mejora de la eficacia del gasto público.

Taules en anglès

-Componente 30: Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.

Taules en anglès

Categories: General

0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà.