Els matisos que te qualsevol problema fa difícil subsumir-ho en una àrea determinada, però la consulta prèvia amb el pèrit l’ajudarà a clarificar el que necessita, allò que l’ajudarà a guanyar en el seu conflicte