Autenticació d’enregistraments digitals. Com a experts en àudio forense una de les nostres tasques habituals és l’autenticació de proves i evidències. La prova acreditant gravacions de mòbils, muntatges d’imatges o acreditació d’injuries i calumnies es part essencial del treball d’avui en dia.