Lles auditories i les certificacions son la manera d’acreditar una actitud proactiva davant futurs conflictes i també el compliment de la Llei. Aquesta ha estat la voluntat del legislador espanyol i comunitari al responsabilitzar a les empreses, a més de les persones d’una quarantena de delictes, delictes que molts d’ells tenen a veure amb les TIC.

A més, la interiorització de la transparència, obre la porta al Open-Data, eina que serà imprescindible pel desenvolupament econòmic del futur immediat