Per la importància del tema, hem hagut de crear uns mecanismes i protocols especials de ciber-assetjament i espionatge a les persones que utilitzen els nostres especialistes. Protocols d’ajuda primerenca que auxilien la víctima des del primer moment.