La nova normativa sobre ciberseguretat, plans d’autoprotecció, es un eina essencial per protegir institucions empreses i persones.

Apareixen nous conceptes com la resiliència, o el de infraestructura crítica que afecten ja a tota administració o empresa.