La prova en les transaccions es crucial per a la seguretat jurídica, el pèrit l’ajudarà a acreditar la traçabilitat de les transaccions econòmiques. El desconeixement de les actuals normatives sobre transaccions electròniques i sobre Consum són font de conflictes.