El pèrit judicial informàtic ha esdevingut necessari per acreditar les comunicacions entre el ciutadà i les Administracions i entre les administracions entre elles. La tecnologia emprada te encara grans llacunes.