El mon d’internet es un moviment global de idees i productes, llicenciats o no, amb propietari intel·lectual o no. El perit ha de saber discriminar quina es la realitat que correspon a cada producte, a cada bé, a cada obra que es mou per la xarxa.