Hem hagut de crear un equip i procediments especifics per lluitar front les coaccions, insults i amenaces que reben les dones,  moltes d’elles joves i fins i tot en edat escolar. Moltes vegades la detenció precoç evita problemes majors.