2018

TÍTOL DEL CURS: Curs avançat de seguretat informàtica i peritatge TIC

DESENVOLUPAMENT: Presencial i no presencial

NUMERO D’ALUMNES: 19

HORES LECTIVES: 150

DETALLS: Curs de formació avançat de seguretat informàtica i ciberseguretat aplicant les eines d’auditoria TIC. Enginyeria inversa. Autoprotecció i integració de la ciberseguretat en els plans de seguretat local. Directiva NIS.

2019

TÍTOL DEL CURS: Curs de formació de DPD i de el Reglament (UE) 2018/1807 de dades no personals

DESENVOLUPAMENT: Presencial i no presencial

NUMERO D’ALUMNES: 15

HORES LECTIVES: 150

DETALLS: Curs de formació de la figura del Delegat de Protecció de Dades incloent l’aplicació de l’REGLAMENT (UE) 2018/1807 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 14 de novembre de 2018 relatiu a un marc per a la lliure circulació de dades no personals en la Unió Europea.

2020

TÍTOL DEL CURS: Curs de formació d’Instructor de la Directiva (UE) 2019/1937 i de Compliance

DESENVOLUPAMENT: Presencial i no presencial

NUMERO D’ALUMNES: 28

HORES LECTIVES: 150

DETALLS: Curs de formació de la nova figura de l’Instructor que es recullen a la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions de el Dret de la Unió i dels procediments de Compliance