Domicili Social

Plaça del Sol, 20 baixos 08012-BARCELONA – Telf. 931600160
Paseo Infanta Isabel, 17 bajos 28014-MADRIDOrganigrama

President

Laura Mora i Aubert

Secretari

Alejandro Benito Otero

Tresorera

Maider

Representant de l’associació a Girona

Bruno Pérez Juncà Laboratori de Girona

Representant de l’associació a Madrid

Eva Álvarez del Manzano

Representant de l’associació a Andalusia

Juan Miguel Pulpillo Fernández

OBSERVATORI CONTRA LA CORRUPCIÓ I DEFENSA DELS DRETS HUMANS (OCDH)

Les nostres associacions germanes

https://capa8.net/ Suporta les nostres comunicacions

https://egis.cat/ Seguretat integral

https://cesoc.es/ Seguretat i Videovigilància

https://advertia.net/ca/ Assessorament per a Institucions i Fundacions

https://puntomagenta.net/ Lucha contra la Corrupción

https://publicworkers.net/en/ Suport als treballadors públics interins

Com estem estructurats?

L’associació ASPERTIC cinc categories de pèrits: no exercent, cadet, júnior sènior i tutor

el no exercent és aquell que per les seves actuals circumstàncies, no vol o no pot elaborar peritatges, però si pot formar-se i treballar de la mà amb altres pèrits.

Tipus d’intervencions que realitzem

Intervencions tècniques: Aquella en què s’utilitzen els mitjans forenses TIC per detectar, investigar o solucionar un problema. Es busca, sobretot, la resiliència, és a dir, el coneixement del que ha passat i que el sistema torni a funcionar.

Informes: El relat d’una intervenció tècnica. És l’explicació sobre l’estat d’una cosa i sobre les circumstàncies que envolten un fet.

Auditories de compliment: algunes normes legals d’aplicació al món tècnic obliguen a auditories de compliment (LOPD-ENS-compliance, …). Les auditories de compliment són una fotografia legal del sistema en un moment determinat. Sempre en el benentès que auditor o perit i consultor són figures excloents.

Dictàmens: Són informes amb especial atenció a la cadena de custòdia i l’obtenció i elaboració de les proves. El dictamen comporta una opinió del perit, que pot ser econòmica (taxació).

Peritajes: Son dictàmens pensats per a ser utilitzats judicialment. Comporta una especial atenció a la cadena de custòdia, al procediment i a la legalitat de la intervenció pericial, per permetre, en tot moment la contra-perícia.