Domicili Social

Plaça del Sol, 20 baixos 08012-BARCELONA – Telf. 931600160
Paseo Infanta Isabel, 17 bajos 28014-MADRID

Organigrama

President

Josep Jover Padró

Vicepresident

Claudio Chiffa

Secretari

Alejandro Benito Otero

Tresorera

Laura Mora i Aubert

Tecnologia i laboratorio

Representant de l’associació a Girona

Bruno Pérez Juncà Laboratori de Girona

Representant de l’associació a Madrid

Eva Álvarez del Manzano

Representant de l’associació a Andalusia

Juan Miguel Pulpillo Fernández

OBSERVATORI CONTRA LA CORRUPCIÓ I DEFENSA DELS DRETS HUMANS (OCDH)

Les nostres associacions germanes

https://capa8.net/ Suporta les nostres comunicacions

https://egis.cat/ Seguretat integral

https://cesoc.es/ Seguretat i Videovigilància

https://advertia.net/ca/ Assessorament per a Institucions i Fundacions

https://puntomagenta.net/ Lucha contra la Corrupción

https://publicworkers.net/en/ Suport als treballadors públics interins

Com estem estructurats?

L’associació ASPERTIC té cinc categories de pèrits: no exercent, cadet, júnior sènior i tutor

el no exercent és aquell que per les seves actuals circumstàncies, no vol o no pot elaborar peritatges, però si pot formar-se i treballar de la mà amb altres pèrits.

el Cadet és aquell que no ha acabat la formació bàsica, no pot fer peritatges sol, però si formar-se, acompanyant al seu tutor.

el Júnior té ja dos anys de formació o bé ja ha fet 10 peritatges i 50 hores de formació addicional, en allò que no és la teva especialitat Obligatori la firma conjunta amb un altre pèrit, que el supervisa.

el Sènior ho es a partir de 5 anys de formació o bé ha fet 25 peritatges i 100 hores de formació addicional. També ha d’acreditar que ha escrit almenys 5 articles tècnics i ha donat almenys 10 hores de formació. Es recomana que la signatura dels peritatges sia conjunta amb un altre pèrit, que el supervisa.

el Tutor, es aquell pèrit Sènior que ha arribat als 10 anys de desenvolupament professional, reconegut com a bon formador, com a articulista i amb capacitats afegides. També se li reconeix la figura de Tutor a aquelles persones que per la seva vàlua personal o treball en favor de la professió, representen un actiu i un exemple a seguir.

A aquesta web només hi trobaràs els pèrits de les categories júnior, sènior i tutor.

Tipus d’intervencions que realitzem

Intervencions tècniques: Aquella en què s’utilitzen els mitjans forenses TIC per detectar, investigar o solucionar un problema. Es busca, sobretot, la resiliència, és a dir, el coneixement de què ha passat i que el sistema torni a funcionar.

Informes: El relat d’una intervenció tècnica. És l’explicació sobre l’estat d’una cosa i sobre les circumstàncies que envolten un fet.

-Auditories de compliment: algunes normes legals d’aplicació al món tècnic obliguen a auditories de compliment (LOPD-ENS-compliance, …). Les auditories de compliment són una fotografia legal del sistema en un moment determinat. Sempre amb el benentès que auditor o perit i consultor són figures excloents.

Dictàmens: Són informes amb especial atenció a la cadena de custòdia i l’obtenció i elaboració de les proves. El dictamen comporta una opinió del perit, que pot ser econòmica (taxació).

Peritatges: Són dictàmens pensats per a ser utilitzats judicialment. Comporta una especial atenció a la cadena de custòdia, al procediment i a la legalitat de la intervenció pericial, per permetre, en tot moment la contra-perícia.