Els dono la benvinguda a ASPERTIC, l’associació Mediterrània de Pèrits informàtics de les TIC.

En primer lloc m’agradaria que coneixessin la nostre àrea de treball que comença en la telefonia de cable de coure i acaba en la biotecnologia. Entre les dues especialitats hi ha un contínuum d’especialitzacions que hem intentat agrupar en les vint-i una àrees que pot clicar en el aquesta pàgina mostra.

Trobarà una especial incidència en la ciberseguretat, però no podem parlar de ciberseguretat si abans no comptem també amb especialistes en seguretat. La Directiva Europea de Ciberseguretat, la creació del concepte “infraestructura crítica” o la normativa sobre delictes transnacionals demana especialistes “ad hoc”. I això es el que hem pretès fer; comptar amb excepcionals especialistes en seguretat, per donar suport als especialistes en ciberseguretat.

Finalment, hem pogut agrupar especialistes en les diverses auditories i certificacions. Molts peritatges son auditories jurídiques d’entorns tecnològics i a l’inrevés. El no comptar amb auditors en protecció de dades, iso27001 o Responsabilitat Social Corporativa o “Compliance”, faria l’associació coixa. I ara, de la Directiva 2019/1937 que serà una vertadera revolució social.

Tots els companys que podrà trobar en la nostra Associació son públicament reconeguts com a uns dels millors en les seves respectives especialitzacions, si bé però, l’admissió ha estat per mantenir una postura ètica fora de tota dubte, com a professionals.

Espero que l’associació els pugi ser útil.

Josep Jover Padró
President
https://jover.pro/