Expedient Interinstitucional

Es va publicar en data 30 de setembre de 2021 una ordre ministerial relacionada amb els anomenats PRTR, Plans de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquesta ordre ministerial és una veritable revolució a l’anquilosada Administració Espanyola. L’ordre ministerial conté una breu exposició, 13 articles, i Dt1, DD1, DF1,2 y 3. Són Saber més…