17. Contractació de l’Òrgan de vigilància i control de Compliance penal en Entitats Públiques i altres. Notes Tècniques

CONCLUSIONES

Els membres dels OVC o compliance officer, són per llei orgànica (Codi Penal), persones designades per confiança per les persones jurídiques i els seus òrgans d’administració. No cal confondre “càrrec de confiança” del TREBEP o lleis de règim local, doncs el càrrec pot ser perfectament una persona jurídica, el terme “es confiarà” establert pel CP, no és interpretable extensivament en tractar-se d’un terme penal, que no admet interpretacions extensives ni tampoc limitadores, conforme això, l’OCV o compliance officer ser a exclusivament el màxim responsable del model de prevenció, és a dir aquell qui per les seves característiques personals, professionals, de vàlua subjectiva, fins i tot de fama o honori especialment per ser persones d’una immaculada trajectòria personal i professional, es“confia”, el model de prevenció de delictes i la seva implementació objectiva i subjectiva i són un veritable ÒRGAN SOCIETARI, com ho és el consell d’administració