Els nostres projectes

Una de les nostres fites és la d’apropar la tecnologia i el món jurídic a la ciutadania en general. La nostra associació contribueix de forma activa a la societat mitjançant actes i accions de caire politico-social a través d’actes informatius, de denúncia i/o de formació.

Com a tècnics amb una llarga trajectòria en les nostres professions, compartim la nostra experiència en les diferents àrees tecnològiques i jurídiques des d’una òptica clara i entenedora per a aquelles persones afectades en els diferents àmbits d’interès.

A aquesta pàgina trobareu alguns dels projectes els quals som promotors i agents actius per a promoure aquest canvi tècnic, normatiu i legislatiu tan necessari per a l’evolució de la nostra societat.

Directiva 2019/1937 Sobre la protecció de persones que informen d'infraccions del Dret de la Unió

La Directiva 2019/1937 neix de la necessitat d’uns certs col·lectius (funcionaris, militars, ciutadans, polítics, etc.) que en el seu dia a dia han vist com s’infringia la llei amb impunitat i volent denunciar els fets s’han vist perjudicats per les represàlies que aquesta denúncia els ha ocasionat.

Aquesta Directiva va néixer per a protegir-los a ells, als denunciants o whistleblowers, que alerten d’aquestes infraccions. Per a la seva protecció, la Directiva estableix canals de denúncia segurs, on es protegeix el seu anonimat i on el procediment d’instrucció de les denúncies es realitza de manera àgil i segura per tercers independents.

Aspertic com a grup de pressió ha estat partícip en el naixement d’aquesta Directiva i per això ha col·laborat en la creació d’una eina per a la gestió de bústies de la Directiva, anomenada Còndor, empleada per VIADENUNCIA per a donar servei a tots aquells que segons la Directiva han de proporcionar una bústia de denúncies. Aquesta col·laboració ja ha donat fruits, i Aspertic ha estat reconeguda com a autoritat competent a l’efecte de la Directiva 219/1937.

Observatori dels Drets Humans (OCDH)

A través del OCDH / OACHR, des de la societat civil es pretén crear una Comunitat d’Intel·ligència Independent, que a través de l’enfocament holístic, persegueixi i proposi solucions, respecte dels atacs a la Democràcia, als Drets Humans i de la Corrupció, i aporti valor a la realitat del segle XXI.

Vulneració de seguretat Gasolineres

A 2018, un dels membres de la nostra associació va localitzar una vulneració de seguretat TIC a un model de vàlvules molt utilitzat per gran part de les gasolineres a Europa i sobretot a Espanya. La nostra associació, mitjançant la seva posició de lobby va contactar amb la Unió Europea perquè avisés als Estats i aquests a les Empreses afectades per a posar solució a la vulneració de seguretat identificada.

Aquesta vulneració permetia a qualsevol persona que descobrís l’adreça IP de la vàlvula connectada a Internet, accedir a la mateixa sense usuari ni contrasenya, cosa que podria haver permès a qualsevol atacant generar un problema de seguretat molt greu en cas d’acabar a mans amb males intencions, podent realitzar abocaments de combustible a zones densament poblades.

Acció de lobby per denunciar el cas de fixesa que pateixen els Interins al nostre país. Aquest cas ha generat una gran controvèrsia, ja que solucionar un problema generat pel govern del nostre país ha fet que la regulació obri la possibilitat a nous llocs de feina, amb una equitat a l’empresa privada. Això ha causat, però també que moltes persones que tenien una plaça fixa es generés certa incomoditat i recel front aquelles persones que no havien realitzat el que havien fet els que sí que tenien plaça (amos explicar de què ha anat la cosa, perquè ha passat -que a Europa això de places fixes per tota la vida, com a què no s’entenda- i perquè no ha estat a gust de tothom, posar les coses en ordre fa que hi hagi beneficiats i afectats).

Sintonitza Europa

El nostre president emèrit Josep Jover i Padró, especialista en Dret de la Unió i les TIC, gràcies al seu treball al llarg dels anys en aquests camps, i les seves accions com a advocat, va detectar un gran desconeixement per part de la població general, d’advocats i fins a jutges de l’abast que té el fet de ser “ciutadans europeus”.

Així doncs, neix la idea, de crear un canal de YouTube, on amb vídeos curts i senzills, explica temàtica actual del dret Europeu i com aquest ens afecta com a ciutadans europeus que som i que gaudim d’uns drets fonamentals que han de ser coneguts i respectats.

L’objectiu d’aquest projecte és “apostar perquè els ciutadans s’empoderin”. És ben sabut que la ignorància és una arma emprada al llarg dels segles per les estructures de poder per a mantenir en la foscor a la població, la majoria dels nostres polítics i grups de poder no volen que es parli d’Europa, ni que es conegui com funciona, així, s’eviten haver de complir amb les obligacions de control democràtic que la Unió posa en mans dels seus ciutadans i empreses en forma de Reglaments i Directives.

Des d’Aspertic, li recomanem que visitin el canal de Sintonitza Europa i comparteixin amb nosaltres aquest viatge de coneixement sobre Europa i les seves lleis, i deixin els seus comentaris i dubtes perquè així puguem tirar endavant aquest projecte.

Escuela de Europa

Aquest projecte, que es troba fase de desenvolupament, està inspirat en el Col·legi d’Europa de Bruges. El seu objectiu principal és la formació a nivell superior, màsters i diplomes d’alts estudis, per a professionals en les àrees d’Estudis Europeus, que abastaria “Valors i Dret de la UE”, “Compliment Legal a la UE”, “Seguretat Pública a la UE” “Defensa d’interessos i eines per a Lobbistes” i l’àrea d’IT, “Ciberseguretat i conflictes de nova generació”, “Protecció de dades i administració de sistemes”.

En què el podem ajudar?

Tots els nostres socis són excel·lents professionals en els seus respectius camps. Si necessita un peritatge, una auditoria o simplement una posada al dia en qüestions de ciberseguretat o RGPD, nosaltres el posarem en contacte amb la persona que necessiti.