L. Ética y Deontología policial

Aquest manual ha estat redactat el 2004 i en molts aspectes encara és revolucionari. La professió de policia és una de les més mitificades, i alhora més difícils. Moltes vegades el mite es menja a la realitat de cada dia: i això sempre és en perjudici del ciutadà, qui a la fi paga els plats trencats, perquè el mite obvi que, en el fons, parlem d’un servei públic.