12. LA DIRECTIVA 2019/1937 I EL COMPLIMENT NORMATIU. FRAU EN LA CONTRACTACIÓ, BLANQUEIG DE CAPITALS I RESPONSABILITATS ADMINISTRATIVES I PENALS.

CONCLUSIONES DEL DICTAMEN: La Directiva 2019/1937 y el cumplimiento normativo. Fraude en la contratación, blanqueo de capitales y responsabilidades administrativas y penales. Aparecen con la Directiva nuevos delitos, nuevas eximentes y también nuevos agravantes. PRIMERA.- La Directiva 2019/1937 viene a Saber més…

11. TRANSPARÈNCIA I DRET FONAMENTAL A l’ACCÉS A DOCUMENTS. LA DIRECTIVA 2019/1937 TAMBÉ TANCA EL CERCLE EN TRANSPARÈNCIA

CONCLUSIONES DEL DICTAMEN: La Directiva 2019/1937 también cierra el circulo en Transparencia. Aparece un nuevo Derecho Fundamental, el del Acceso a la Información. Este derecho está especialmente vinculado a las Administraciones públicas. PRIMERA.- La aprobación de la ley 19/2013 por Saber més…

8.LA FISCALIA EUROPEA DEL REGLAMENT (UE) 2017/1939 DEL CONSELL, DE 12 D’OCTUBRE DE 2017, PEL QUAL S’ESTABLEIX UNA COOPERACIÓ REFORÇADA PER A la CREACIÓ DE LA FISCALIA EUROPEA. ENTRE L’APROPIACIÓ I EL SABOTATGE PER PART DEL PODER JUDICIAL ESPAÑOL.

CONCLUSIONES DEL DICTAMEN: La Fiscalía Europea del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. Entre la apropiación y el sabotaje. Especial Saber més…